~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* IN ROMANIA ORICE CAP RIDICAT LA PUTERE DEVINE IREMEDIABIL PATRAT

* LA NOI POLITICIENII CORUPTI SUNT CA TAVILE DE LA CANTINA, IL DAI PE PRIMUL LA O PARTE SI ALTUL VINE LA RAND

* ESTI INTELIGENT DACA CREZI JUMATATE DIN CE TI SE SPUNE, INTELEPT ESTI CAND STI CARE JUMATATE

*** DACĂ PRIN VOT AM PUTEA SCHIMBA CEVA, NIMENI NU NE-AR MAI LĂSA SĂ VOTĂM - MARK TWAIN ***

Arhimandrit Iustin Pârvu: "Țara noastră este o țară care nu are nevoie de nimeni. Dacă țara asta ar fi gospodărită de niște oameni pe care îi doare sufletul și inima pentru frumusețea acestei țări, nu am avea nevoie de nimic, nici de un șurub occidental."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

joi, 10 decembrie 2009

10 decembrie Ziua Mondiala a Cartei Drepturilor Omului

Eu cred cu tarie ca 10 decembrie 1948, data cand ONU a adoptat Declaratia Universala a Drepturilor Omului, reprezinta poate cea mai importanta data pentru intreaga Umanitate. Trebuie sa o sarbatorim si mai ales cred ca trebuie sa citim si sa invatam cu totii pe de rost acest document, pentru a putea din cand in cand sa il amintim si celor care acuma  ne "ciuruiesc" cu cu meschinariile si minciunile lor politicianiste, cu care de douazeci de ani lupta din rasputeri sa se cocoate cat mai sus peste bucatele tarii, clamand in stil Farfuridio~Catavencian marea lor grija pentru Tara si Popor, de parca mai pot fi crezuti de cineva.  Va rog sa cheltuiti cateva minute din timpul dumneavoastra si sa cititi acest document, dupa care sa analizati in ce masura este respectat si pus in practica ; merita cu prisosinta efortul.


DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
din 10 decembrie 1948
Emitent: ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
Publicat in : Brosura din 10 decembrie 1948
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat Declaraţia universala a drepturilor omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a publica în mod solemn textul Declaraţiei şi "pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afişat, citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţămînt, indiferent de statutul politic al ţărilor sau teritoriilor".
PREAMBUL
Considerind ca recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptatii şi păcii în lume,
Considerind ca ignorarea şi dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii şi ca faurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvintului şi a convingerilor şi vor fi eliberate de teama şi mizerie a fost proclamata drept cea mai inalta aspiratie a oamenilor,
Considerind ca este esenţial ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurgă, ca soluţie extrema, la revolta impotriva tiraniei şi asupririi,
Considerind ca este esenţial a se incuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între natiuni,
Considerind ca în Carta popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi şi femei şi ca au hotărît sa favorizeze progresul social şi îmbunătăţirea condiţiilor de viata în cadrul unei libertăţi mai mari,
Considerind ca statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv fata de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universala şi efectivă,
Considerind ca o conceptie comuna despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,
ADUNAREA GENERALĂ
proclama Prezenta declaraţie universala a drepturilor omului, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele şi toate natiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii sa se straduiasca, avînd aceasta declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătura şi educaţie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi sa asigure prin măsuri progresive de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universala şi efectivă, atît în sinul popoarelor statelor membre, cît şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.
ART. 1
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.
Ele sînt înzestrate cu ratiune şi constiinta şi trebuie sa se comporte unele fata de altele în spiritul fraternitatii.
ART. 2
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăţile proclamate în prezenta declaraţie fără nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări. În afară de aceasta, nu se va face nici o deosebire după statutul politic, juridic sau internaţional al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta ţara sau teritoriu sînt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate.
ART. 3
Orice fiinta umană are dreptul la viata, la libertate şi la securitatea persoanei sale.
ART. 4
Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute: sclavajul şi comerţul cu sclavi sînt, interzise sub toate formele lor.
ART. 5
Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
ART. 6
Fiecare om are dreptul sa i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică.
ART. 7
Toţi oamenii sînt egali în fata legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egala protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egala impotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi impotriva oricărei provocari la o asemenea discriminare.
ART. 8
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectivă din partea instanţelor juridice naţionale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sînt recunoscute prin constituţie sau lege.
ART. 9
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar.
ART. 10
Orice persoana are dreptul în deplina egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi impartial care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzari în materie penală îndreptată impotriva sa.
ART. 11
1. Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale.
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul cînd au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost savirsit actul cu caracter penal.
ART. 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoana are dreptul la protecţia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
ART. 13
1. Orice persoana are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi alege resedinta în interiorul graniţelor unui stat.
2. Orice persoana are dreptul de a părăsi orice ţara, inclusiv a sa, şi de a reveni în ţara sa.
ART. 14
1. În caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil şi de a beneficia de azil în alte tari.
2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmărire ce rezulta în mod real dintr-o crima de drept comun sau din acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 15
1. Orice persoana are dreptul la o cetăţenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa sau de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.
ART. 16
1. Cu începere de la împlinirea virstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restrictie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.
2. Căsătoria nu poate fi încheiată decît cu consimţămîntul liber şi deplin al viitorilor soţi.
3. Familia constituie elementul natural, şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.
ART. 17
1. Orice persoana are dreptul la proprietate, atît singura, cît şi în asociaţie cu alţii.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
ART. 18
Orice om are dreptul la libertatea gîndirii, de constiinta şi religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alţii, atît în mod public, cît şi privat, prin învăţătura, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor.
ART. 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a cauta, de a primi şi de a raspindi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat.
ART. 20
1. Orice persoana are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică.
2. Nimeni nu poate fi silit sa facă parte dintr-o asociaţie.
ART. 21
1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi.
2. Orice persoana are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa.
3. Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care sa aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmînd o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului.
ART. 22
Orice persoana, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este indreptatita ca prin efortul naţional şi colaborarea internationala, tinindu-se seama de organizarea şi resursele fiecărei tari, sa obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.
ART. 23
1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de munca, precum şi la ocrotirea impotriva somajului.
2. Toţi oamenii, fără nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.
3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila şi satisfăcătoare care sa-i asigure atît lui, cît şi familiei sale, o existenta conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie socială.
4. Orice persoana are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.
ART. 24
Orice persoana are dreptul la odihna şi recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca şi la concedii periodice plătite.
ART. 25
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinta, îngrijirea medicală, precum şi serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrinete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurări independente de vointa sa.
2. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire deosebite. Toţi copiii, fie ca sînt născuţi în cadrul unei căsătorii sau în afară acesteia, se bucura de aceeaşi protecţie socială.
ART. 26
1. Orice persoana are dreptul la învăţătura. Învăţămîntul trebuie sa fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţămîntul elementar şi general. Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie sa fie la indemina tuturor, iar învăţămîntul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit.
2. Învăţămîntul trebuie sa urmărească dezvoltarea deplina a personalităţii umane şi întărirea respectului fata de drepturile omului şi libertăţile fundamentale. El trebuie sa promoveze înţelegerea, toleranta, prietenia între toate popoarele şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.
3. Părinţii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învăţămînt pentru copiii lor minori.
ART. 27
1. Orice persoana are dreptul de a lua parte în mod liber la viata culturală a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui.
2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al carei autor este.
ART. 28
Orice persoana are dreptul la o orinduire socială şi internationala în care drepturile şi libertăţile expuse în prezenta declaraţie pot fi pe deplin infaptuite.
ART. 29
1. Orice persoana are îndatoriri fata de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera şi deplina a personalităţii sale.
2. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenită recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca sa fie satisfacute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunastarii generale într-o societate democratica.
3. Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 30
Nici o dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicind pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savirsi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta declaraţie.

Un comentariu:

Iuliana spunea...

Cand am citit mi-am dat seama de cate drepturi avem si de cate beneficiem de fapt.
Daca nu vom invata sa luptam pentru ele asa are sa fie mereu,nu trebuie sa ii lasam pe cei care ne conduc(din pacate alesii nostri)sa uite pentru ce i-am pus acolo unde sunt.